Web Hosting Domain name Register in Phuket
Email: info@phukethosting.com

ภูเก็ต โฮลติ้ง สายพันธ์ใหม่ 2009

เราได้มุ่งเน้นการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ ที่ต้องการทำงาน อยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทางเราได้ให้ ความ สำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัยของ ข้อมูลเป็นอันดับแรก

สำหรับ Server ที่ให้บริการนั้น เราได้ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Linux Distribution ที่รู้จัก
กันดีคือ Debian GNU/Linux 4.0 เนื่องจาก
ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความปลอดภัย,
ความเสถียร โดยรวมแล้วประสิทธิภาพสูง
กว่า Linux Distribution อื่นๆ ดูรายละเอียด

Special Promotion Register Domain name Free update
 

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดจิ๋ว

 • 200MB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 1 MySQL Databases
1,600 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดเล็ก

 • 500MB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 3 MySQL Databases
2,000 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดกลาง

 • 1.3 GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 6 MySQL Databases
2,600 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดใหญ่

 • 2.2GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 12 MySQL Databases
3,400 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดใหญ่มาก

 • 3.2GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 18 MySQL Databases
4,000 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดจัมโบ้่

 • 4.4GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 26 MySQL Database
4,600 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดสามช่า

 • 5.6GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 38 MySQL Databases
5,300 บาท/ปี Order Now

โฮสติ้ง ฮ่าขนาดหนัก

 • 6.8GB Data Transfer/month
 • Unlimited Subdomains
 • Unlimited Email Accounts
 • Unlimited FTP Accounts
 • 45 MySQL Databases
6,200 บาท/ปี Order Now

Domain Search

จดโดเมนเนมในราคาพิเศษเพียง 580 บาท/ปี
Phuket Hosting Domain Name register Phuket web design  

มารู้จักกับ Google Apps
นวัตกรรมของ Google Apps โซลูชั่นที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สร้างบัญชี Gmail, Google Calendar และ Google Talk ให้กับผู้ใช้งานโดยใช้ชื่อโดเมนที่คุณกำหนดเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียด